1900 561 267

Quản Trị Mạng CISCO CCNA
20/05/2017
Học phí các ngành nghề năm 2018
20/05/2017

Các khóa chuyên đề ngắn hạn

I. NGHỀ ĐÀO TẠO:

II. CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO:

III. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

  • Đảm bảo học viên sau khóa học đủ năng lực làm việc tại Doanh nghiệp hoặc mở cửa hàng.
  • Bản lĩnh trong giao tiếp, kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng xin việc và nghệ thuật tâm lý xử lý tình huống giao tiếp.
  • Hỗ trợ kỹ thuật vĩnh viễn .
  • Giảm học phí khi học tiếp các khóa học khác ở iSPACE.

 IV. VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP:

  • Chứng chỉ sơ cấp nghề theo chuẩn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội có giá trị trên Toàn quốc.
  • Chứng nhận của Trung Tâm Đào Tạo Bác Sĩ Máy Tính thực hành kết hợp với Doanh nghiệp chứng nhận có giá trị thực tiễn cao.

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Các khóa chuyên đề ngắn hạn
Đánh giá bài viết

Trả lời