1900 561 267

20/05/2017

Văn bằng – Nghề Kỹ thuật truyền hình Internet

Văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận/chứng chỉ công nghệ và kết quả hoàn tất Nghề Kỹ thuật truyền hình Internet: Chứng nhận bác sỹ máy tính; Chứng nhận Lắp đặt dịch vụ truyền hình cáp – iCATV Chứng nhận hệ thống cáp Nexans (Hãng Nexans); Chứng nhận quản trị hạ tầng mạng Cisco – iCNA; Chứng nhận công nghệ mạng Draytek (Hãng Draytek); Chứng nhận Nghiệp vụ truyền hình Internet – iDTV; Sản phẩm đồ án tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp Cao đẳng “Kỹ thuật truyền hình Internet”.   Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ