1900 561 267

Các khóa chuyên đề ngắn hạn
20/05/2017
13 tác hại cực nguy hiểm của sóng wifi
20/05/2017

Học phí các ngành nghề năm 2018

Ghi chú:

  • Học phí trên đã bao gồm học phí Anh Văn, thực hiện đề tài và bảo vệ tốt nghiệp.
  • Sinh viên đóng học phí cho cả học kỳ I và học kỳ II thì được giảm 10% trên học phí của học kỳ II.
  • Sinh viên đóng học phí 1 lần (trọn khóa) hoặc 1 năm (3 học kỳ) thì được giảm 10% trên số học phí mỗi lần đóng.

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Học phí các ngành nghề năm 2018
Đánh giá bài viết

Trả lời