1900 561 267

HỌC PHÍ CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO NĂM 2018

Ghi chú:

  • Học phí trên đã bao gồm học phí Anh Văn, thực hiện đề tài và bảo vệ tốt nghiệp.
  • Sinh viên đóng học phí cho cả học kỳ I và học kỳ II thì được giảm 10% trên học phí của học kỳ II.
  • Sinh viên đóng học phí 1 lần (trọn khóa) hoặc 1 năm (3 học kỳ) thì được giảm 10% trên số học phí mỗi lần đóng.
  • Miễn giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định của nhà nước.

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Học phí năm 2018
Đánh giá bài viết