1900 561 267

20/05/2017

Chương trình Đào tạo Bác sỹ máy tính Chuyên khoa PC và Laptop

Khóa Đào tạo Bác Sĩ Máy Tính Chuyên Khoa PC và Laptop, được truyền đạt những kinh nghiệp thực tế, những Pan tình huống thông thường đến phức tạp, khóa học giúp cho học viên vững chắc khi bước ra hành nghề hoặc mở cửa hàng, công ty. Hỗ trợ kỹ thuật vĩnh viễn và tư vấn thành một người thợ chuyên nghiệp. I. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT: Đảm bảo học viên sau khóa học đủ năng lực làm việc tại Doanh Nghiệp hoặc mở Cửa hàng.  Bản lĩnh trong giao tiếp, kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng xin […]