1900 561 267

31/10/2017

iSpace tuyển sinh và khai giảng đợt 2 vào ngày 26/05/2018: Giảm 10% học phí HK1

1. Đối tượng tuyển sinh:  ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN ĐÀO TẠO Học sinh tốt nghiệp THPT 2,5 năm Học viên tốt nghiệp Chương trình Bác sĩ Máy tính tại iSpace 2 năm Sinh viên Đang học ĐH/CĐ/TC muốn chuyển ngành 1,5 – 2 năm Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp CNTT 1 năm 2. Hình thức tuyển sinh: – Xét tuyển (Không thi tuyển)  3. Chuyên ngành đào tạo STT CHUYÊN NGÀNH HỌC   6,000,000đ/học kỳ Lưu ý: học phí trên đã bao gồm: – Học phí anh văn; – Phí thực hiện đề tài và bảo vệ tốt nghiệp; – […]