1900 561 267

18/07/2017

Trả lương 2.500 USD/tháng vẫn không tuyển được lao động

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực (DBNCNL) và thông tin thị trường lao động TP.HCM, tháng 5.2017, người tìm việc có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học chiếm hơn 75% (trong số 6.800 người có nhu cầu tìm việc được khảo sát). Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm DBNCNL, cho biết qua khảo sát nhu cầu trên địa bàn TP.HCM, dự kiến tháng 6.2017, các doanh nghiệp (DN) có nhu cầu tuyển khoảng 25.000 lao động. Trong đó, nhu cầu về lao động phổ thông chiếm 35%, sơ cấp nghề – […]