1900 561 267

10/04/2017

Dạy mở quán Phở

Quán Phở là mô hình kinh doanh rất tốt tại Việt Nam và tại các nước trên thế giới. Cả thế giới rất thích Phở. Để tìm một nơi học bí quyết nấu Phở ngon thật sự không dễ dàng, bởi vì bí quyết nấu Phở luôn được giấu kín, không cho phép giảng dạy phổ biến. Đây là cơ hội lớn cho những người kinh doanh Phở theo học Chương trình đào tạo “Học nấu Phở” tại Trường Đào tạo nghề Western sẽ mang đến cho các bạn học viên luôn  tự tin nấu và kinh doanh quán Phở ngon bậc nhất […]