1900 561 267

20/05/2017

iSpace: Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH: Trường Cao Đẳng iSpace Cần Thơ xác định sứ mệnh của Chính mình là: Trở thành một trường Cao đẳng đào tạo nghề nghiệp chất lượng cao chuyên về thực hành và đáp ứng được nhu cầu giáo dục, đào tạo của cộng đồng và nhu cầu nhân lực của xã hội. Góp phần tạo ra nhiều “Cử Nhân/Kỹ Sư Thực Hành” có chất lượng chuyên môn cao cung cấp cho ngành Công nghệ Thông tin (chú trọng An ninh mạng) trong nước và quốc tế. Nâng cao tri thức và bồi dưỡng kỹ năng cho […]