1900 561 267

21/05/2017

10 Lý do để trở thành Sinh viên An ninh mạng tại iSpace

Trường Cao đẳng iSpace là đào tạo An ninh mạng duy nhất hiện nay được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thí điểm đào tạo chuyên viên An ninh mạng theo hướng chuyên sâu thực hành.   Trường iSpace định hướng phát triển và đang đầu tư cả về chất lẫn về lượng để trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực an toàn – an ninh thông tin. Sau đây là 10 lý do bạn nên học An ninh mạng tại iSpace: 1. Cố vấn mới ngành An ninh mạng của Trường là Lãnh […]
19/05/2017

Học Công nghệ thông tin ở đâu tại Cần Thơ

Học Công nghệ thông tin ở đâu – Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn trẻ và phụ huynh phân vân khi lựa chọn ngành nghề cho con mình trong tương lai. Xác định “lấy tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí của mọi hoạt động”, Trường Cao đẳng CNTT iSpace luôn nỗ lực xây dựng một môi trường năng động, thực tiễn và chăm sóc toàn diện đời sống học tập lẫn tinh thần của học viên, sinh viên. 1. Học Công nghệ thông tin ở đâu – Với chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao đáp ứng nhu cầu […]
19/05/2017

Học Quản trị mạng ở đâu tại Cần Thơ

Học quản trị mạng ở đâu – Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn trẻ và phụ huynh phân vân khi lựa chọn ngành nghề cho con mình trong tương lai. Xác định “lấy tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí của mọi hoạt động”, Trường Cao đẳng CNTT iSpace luôn nỗ lực xây dựng một môi trường năng động, thực tiễn và chăm sóc toàn diện đời sống học tập lẫn tinh thần của học viên, sinh viên. 1. Học quản trị mạng ở đâu  – Với chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao đáp ứng nhu cầu thực […]
19/05/2017

Học bác sỹ máy tính ở đâu tại Cần Thơ

Học bác sỹ máy tính ở đâu – Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn trẻ và phụ huynh phân vân khi lựa chọn ngành nghề cho con mình trong tương lai. Xác định “lấy tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí của mọi hoạt động”, Trường Cao đẳng CNTT iSpace luôn nỗ lực xây dựng một môi trường năng động, thực tiễn và chăm sóc toàn diện đời sống học tập lẫn tinh thần của học viên, sinh viên. 1. Học bác sỹ máy tính ở đâu  – Với chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao đáp ứng nhu […]
19/05/2017

Học Thiết kế đồ họa ở đâu tại Cần Thơ

Học Thiết kế đồ họa ở đâu – Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn trẻ và phụ huynh phân vân khi lựa chọn ngành nghề cho con mình trong tương lai. Xác định “lấy tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí của mọi hoạt động”. Trường Cao đẳng CNTT iSpace luôn nỗ lực xây dựng một môi trường năng động, thực tiễn. Và chăm sóc toàn diện đời sống học tập lẫn tinh thần của học viên, sinh viên. 1. Học Thiết kế đồ họa ở đâu – Với chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao đáp ứng nhu cầu […]
19/05/2017

Học An ninh mạng ở đâu tại Cần Thơ

Học an ninh mạng ở đâu – Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn trẻ và phụ huynh phân vân khi lựa chọn ngành nghề cho con mình trong tương lai. Xác định “lấy tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí của mọi hoạt động”, Trường Cao đẳng CNTT iSpace luôn nỗ lực xây dựng một môi trường năng động, thực tiễn và chăm sóc toàn diện đời sống học tập lẫn tinh thần của học viên, sinh viên. 1. Học an ninh mạng ở đâu – Với chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao đáp ứng nhu cầu […]