1900 561 267

Học Công nghệ thông tin ở đâu tại Cần Thơ
19/05/2017
Văn bằng – Nghề An ninh mạng
20/05/2017

Văn bằng Bác sỹ máy tính

Chứng nhận/chứng chỉ công nghệ và kết quả hoàn tất nghề Bác sỹ máy tính:

  • Chứng nhận “Bác sĩ máy tính thực hành” của Trường Cao đẳng iSpace và doanh nghiệp Đồng hành cấp có giá trị cao trên thị trường hiện nay.
  • Chứng nhận “Quản trị mạng Cisco CCNA, CCNP của Trường Cao đẳng iSpace và doanh nghiệp Đồng hành cấp có giá trị cao trên thị trường hiện nay.
  • Chứng chỉ Sơ cấp nghề do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp có giá trị Toàn quốc.

 

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Văn bằng Bác sỹ máy tính
Đánh giá bài viết

Trả lời