1900 561 267

Văn bằng Bác sỹ máy tính
20/05/2017
Văn bằng – Nghề Quản trị mạng
20/05/2017

Văn bằng – Nghề An ninh mạng

Bằng tốt nghiệp/Chứng nhận/chứng chỉ công nghệ và kết quả hoàn tất nghề An ninh mạng:

  • Chứng chỉ/chứng nhận về kỹ năng máy tính: “Bác sĩ máy tính thực hành”.
  • Chứng nhận về thiết kế cơ bản giải pháp cáp mạng Nexans: “Nexans Cabling Solutions Basic Design”.
  • Chứng nhận về quản trị hệ thống mạng Microsoft: “iSpace iCSE – Windows Server Infrastructure”.
  • Chứng nhận về quản trị hạ tầng mạng Cisco: “iSpace iCNA – Cisco Network Routing & Switching”.
  • Chứng nhận về công nghệ mạng Draytek: “Draytek Networking”.
  • Chứng chỉ về công nghệ bảo mật mạng Cyberoam: “CCNSP – Cyberoam Certified Network & Sercurity Professional”.
  • Chứng nhận nền tảng an ninh mạng – “iSpace iSEC – Network Security Essentials”;
  • Sản phẩm đồ án tốt nghiệp an ninh mạng.
  • Bằng tốt nghiệp Cao đẳng An ninh mạng.

      mau-cn_icna

 

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Văn bằng – Nghề An ninh mạng
Đánh giá bài viết

Trả lời