1900 561 267

Văn bằng – Nghề An ninh mạng
20/05/2017
Văn bằng – Nghề Thiết kế đồ họa
20/05/2017

Văn bằng – Nghề Quản trị mạng

Văn bằng Cao đẳng/chứng nhận/chứng chỉ công nghệ và kết quả hoàn tất nghề Quản trị mạng:

  • Chứng nhận/chứng chỉ về kỹ năng máy tính: “Bác sĩ máy tính thực hành”.
  • Chứng nhận về thiết kế cơ bản giải pháp cáp mạng Nexans: “Nexans Cabling Solutions Basic Design”.
  • Chứng nhận về quản trị hệ thống mạng Microsoft: “iSpace iCSE – Windows Server Infrastructure”.
  • Chứng nhận về quản trị hạ tầng mạng Cisco: “iSpace iCNA – Cisco Network Routing & Switching”.
  • Chứng nhận về công nghệ mạng Draytek: “Draytek Networking”.
  • Chứng chỉ về công nghệ bảo mật mạng Cyberoam: “CCNSP – Cyberoam Certified Network & Sercurity Professional”.
  • Chứng nhận về bảo mật hệ thống mạng: “iSpace iISF –  Information Security Fundamentals”.
  • Sản phẩm đồ án tốt nghiệp Quản trị mạng Sec+.
  • Bằng tốt nghiệp Cao đẳng Quản trị mạng Sec+.

   

 

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Văn bằng – Nghề Quản trị mạng
Đánh giá bài viết

Trả lời