1900 561 267

Văn bằng – Nghề Quản trị mạng
20/05/2017
Văn bằng, sản phẩm – Nghề Lập trình ứng dụng di động
20/05/2017

Văn bằng – Nghề Thiết kế đồ họa

Văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận, ấn phẩm nghề Thiết kế đồ họa:

  • Bộ ấn phẩm ảnh nghệ thuật
  • Bộ ấn phẩm tạp chí/sách/báo
  • Bộ sản phẩm giao diện web
  • Bộ ấn phẩm TVC quảng cáo, hình hiệu TV-Intro
  • Bộ ấn phẩm nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp
  • Bằng tốt nghiệp Cao đẳng Thiết kế đồ họa.

  • Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Văn bằng – Nghề Thiết kế đồ họa
Đánh giá bài viết

Trả lời