1900 561 267

Văn bằng – Nghề Thiết kế đồ họa
20/05/2017
Văn bằng – Nghề Kỹ thuật thương mại điện tử
20/05/2017

Văn bằng, sản phẩm – Nghề Lập trình ứng dụng di động

Văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận, sản phẩm nghề Lập trình ứng dụng di động:

  • Bộ sản phẩm Windows Phone App/Game
  • Bộ sản phẩm iOS App/Game
  • Bộ sản phẩm: Android App và Android Game
  • Sản phẩm đồ án tốt nghiệp Apps và Games
  • Bằng tốt nghiệp “Cao đẳng Lập trình máy tính (Lập trình ứng dụng di động)”.

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Văn bằng, sản phẩm – Nghề Lập trình ứng dụng di động
Đánh giá bài viết

Trả lời