1900 561 267

CÁC CHÍNH SÁCH DÀNH CHO HỌC VIÊN

Xác định “Lấy tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí của mọi hoạt động”, Western Culinary Arts School luôn nỗ lực xây dựng các chính sách thiết thực, năng động và thực tiễn với mục tiêu chăm sóc toàn diện đời sống học tập lẫn tinh thần của Khách hàng và Học viên

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CHINH SACH BAO HANH_page-0001

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHINH SACH THANH TOAN_page-0001

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHINH SACH BAO MAT_page-0001