1900 561 267

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG WESTERN

Xác định “Lấy tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí của mọi hoạt động”, Trường Đào tạo ẩm thực Western luôn nỗ lực xây dựng một môi trường học tập năng động, thực tiễn và chăm sóc toàn diện đời sống học tập lẫn tinh thần của học viên

Khác biệt Western