1900 561 267

Trường Western áp dụng Chương trình đào tạo Pha chế tổng hợp phiên bản mới bắt đầu từ ngày 1.4.2018
30/03/2018
Chương trình đào tạo bánh Nhật Bản phiên bản 2019: Chất lượng, đẳng cấp, học phí không thay đổi
01/04/2018

Trường Western đưa Bếp Hàn – Nhật vào chương trình đào tạo Đầu bếp chuyên nghiệp Quốc tế bắt đầu từ ngày 1.04.2018

Đánh giá bài viết

Trả lời